Linux

Belli bir boyutun üzerindeki (büyük) dosyaları bulmak – Linux

Linux sunucularda bazen büyük dosyaları bulma gereksinimi vardır, aşağıdaki ilk komut 20 MB dan büyük ikinci komut ise 100 MB dan büyük  dosyaları bulur ve listeler

find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'
find / -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'